Jordtyper i danmark kort

Download jordartskort – GEUS

Download jordartskort

De danske jordartskort viser, hvilke jordarter vi finder under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Kortene er udgivet som digitale kort i …

Download de digitale jordartskort over Danmark i målestoksforholdet 1:25 000 og 1:200 000 gratis.

Vi forbedrer jordbundstypekortet – Landbrugsstyrelsen

Vi forbedrer jordbundstypekortet

1. okt. 2019 — Det nye jordbundskort giver en bedre sammenhæng mellem klassificeringen af jordtyper og de faktiske dyrkningsforhold på de enkelte marker.

Landbrugsstyrelsen opdaterer jordbundstypekortet. I det nye kort er den tidligere usikkerhed om typerne JB4 og JB6 afklaret, og flere marker skifter status fra JB4 til JB6.

Geologi – Se jordbundsforhold for alle adresser i Danmark

De Geologiske data på DinGeo viser hvilken jordart, der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Data er hentet fra Danmarks Jordartskort.

Indtast adresse og se, hvad der gemmer sig i jorden eller få nemt overblik over hele landet med vores landkort.

Geologisk Kort – DinGeo

Geologisk Kort

Jordartskort der viser danmarks overflade geologi. Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters …

Se hvad der gemmer sig under dine fødder

Den Danske Jordklassificering

Jordtypekort og arealanvendelse, 1:200.000. Kortet indeholder en forenklet udgave af de to ovenstående kort. Kortet indeholder følgende klasser: Jordtyper 1-8, …

Aarhus Universitet har frigivet jordbundskort, der blev udarbejdet af Landbrugsministeriet i forbindelse med Den Danske Jordklassificering i midten af 1970’erne.

Jordbunden – Naturen i Danmark – lex.dk

Jordbunden | lex.dk – Naturen i Danmark

A. Jordbundsvariation på en mark (tv) illustreret ved kort over ledningsevne … Jordtyper på grundfjeld I det meste af Danmark er grundfjeldet dækket af …

De geologiske udgangsmaterialer – f.eks. moræneaflejringer, smeltevandsaflejringer, flyvesand, tørv eller klippe af kalk, sandsten eller grundfjeld – skaber sammen med vegetationen den jordbund, hvori træerne forankres, og hvorfra de henter vand og næring. .

Jordtype – Wikipedia, den frie encyklopædi

En jordart og jordtype er en type aflejring af yngre alder, som ikke er blevet hærdnet endnu, i modsætning til ældre bjergarter. Danmarks undergrund består …

atlas-over-danmark-serie-1-bind-3-den-danske …

Topografiske beskrivelser ledsaget af kort er i. Danmark en … ale relateret til Atlas over Danmark blev i … serede kort over jordtyper i de undersøgte.

JORDBUND – Geocenter Danmark

GEOVIDEN_4_NY2013_Jordbund

Disse jordtyper har ofte problemer med den såkaldte indre dræningstilstand pga. … Kilde: Danmarks Højdemodel (DHM), data fra Kort- og Matrikelstyrelsen.

Keywords: jordtyper i danmark kort