Nexus login

KMD Nexus – tværfaglig sundhedsplatform

Pårørende med samtykke fra den berørte borger kan logge ind i KMD Nexus Borger og følge med i plejeplaner, tildelte ydelser og kalender.

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet. Læs mere!

Ældre og omsorg – KMD Nexus

KMD Nexus understøtter øget borgerinddragelse i patient- og plejeforløb indenfor rammerne af gældende lovgivning og sektorens faglige metoder.

Log på

… trust relationship with r-sts.mstdm.kmd.dk, enter your organizational account below. Email. © 2016 Microsoft. Log på. Min virksomheds egen logon service.

Borgerportal – KMD Nexus

I KMD Nexus Borger kan du gøre relevant information tilgængeligt for borgere og pårørende, så de selv kan skabe overblik og indsigt i egne indsatser og forløb.

KMD Nexus inddrager borgere og pårørende som en aktiv del af borgerens eget forløb hvor fx plejekrævende borgere og deres pårørende kan tjekke alt fra bevillinger og handleplaner til besøgshistorik hjemmefra.

KMD Serviceportal – Log ind og hjælp

På denne side kan du logge ind på serviceportalen, læse om serviceportalen og de forskellige moduler samt finde svar på dine spørgsmål. Log ind. Information …

Log ind på KMD Serviceportal samt find hjælp og svar på de hyppigste spørgsmål.

Nexus Borger

startupPage.citizenPortalHeaderTitle

Log ind på Nexus Borger. Log ind Borger. Log ind Forælder. Log ind Pårørende. Hvad kan jeg bruge Nexus Borger til? Får du hjælp fra én eller flere af …

Nexus Borger

startupPage.citizenPortalHeaderTitle

previous next. slide 1 of 1, currently active. Nexus Borger. Log ind Borger. Log ind Forælder. Log ind Pårørende. Genveje. Kolding kommune · Borger.dk.

KMD Nexus – Digital healthcare, welfare & social services

KMD Nexus – Digital healthcare, welfare & social services – Read more

KMD Nexus has a simple and intuitive user interface that can be customized by the user himself or by a system administrator. Our system includes a web-based …

KMD Nexus is a strong, well proven solution that ensures consistency and data-driven management across healthcare, welfare, and social services.

KMD Nexus Mobile II – Apps i Google Play

KMD Nexus Mobile er en en Android applikation, der synkroniseres op imod KMD Nexus Web. Denne version af KMD Nexus Mobile er tiltænkt Social- og …

KMD Nexus Mobile II applikation, der synkroniseres op imod KMD Nexus Web.

KMD Nexus Mobile II 4+ – App Store

KMD Nexus Mobile iOS er en en iOS applikation, der synkroniseres op imod KMD Nexus Web. Denne version af KMD Nexus Mobile er tiltænkt Social- og …

Keywords: nexus login, kmd nexus login, kmd nexus login varde, kmd care app